FANDOM


W celu popularyzacji najcenniejszych zabytków Polski, które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, i uczczenia trzydziestej rocznicy wpisania pierwszych polskich obiektów na Listę, Zarząd OM PTTK w Warszawie ustanowił Odznakę Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.

Regulamin

 • Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 • Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 • Odznaka posiada cztery stopnie:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 • Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

                                                 Warunki zdobywania odznaki
 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 • Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 • Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.
 • Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

Stopień odznaki Liczba obiektów
popularny 1
brązowy 3
srebrny 5
złoty 7
 • Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 • Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

  Weryfikacja
 • Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 • W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 • Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

  Postanowienia końcowe
 • Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Regulamin zatwierdzony przez ZG PTTK 29 marca 2009 r.Wykaz obiektów

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie
 2. Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce
 3. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 4. Białowieski Park Narodowy
 5. Stare Miasto w Warszawie
 6. Stare Miasto w Zamościu
 7. Średniowieczny zespół miejski Torunia
 8. Zamek Krzyżacki w Malborku
 9. Kalwaria Zebrzydowska
 10. Kościół Pokoju w Jaworze
 11. Kościół Pokoju w Świdnicy
 12. Drewniany kościół w Binarowej
 13. Drewniany kościół w Bliznem
 14. Drewniany kościół w Dębnie Podhalańskiem
 15. Drewniany kościół w Haczowie
 16. Drewniany kościół w Lipnicy Murowanej
 17. Drewniany kościół w Sękowej
 18. Park Mużakowski w Łęknicy/ Bad Muskau
 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu

Regulamin i znak graficzny opracowali: Daniel Kuligowski, Szymon Bijak

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki